FAIL (the browser should render some flash content, not this).
 

 

                                        

KOMPLEKSOWA OBSŁUGA FINANSOWO-KSIĘGOWA

 

Dzięki outsourcingowi obsługi księgowej oszczędzają Państwo czas i pieniądze, co pozwala  skupić się na podstawowej działalności biznesowej.

 

 

USŁUGI KSIĘGOWE

 

·   organizacja księgowości

·   prowadzenie ksiąg handlowych

·   rozliczenia PIT, CIT, VAT, ZUS, Akcyza

·   sprawozdawczość finansowa (IAS/ IFRS, US GAAP, HGB, inne)

·   sprawozdawczości US, GUS, PFRON

·   sporządzanie audytów i analiz finansowych

·   wyprowadzania zaległości księgowych

·   prowadzenie księgi przychodów i rozchodów

·   uproszczone formy opodatkowania

·   prowadzenie karty podatkowej

·   prowadzenie ryczałtu ewidencjonowanego

·   sporządzanie deklaracji podatkowych

·   prowadzenie ewidencji środków trwałych

·   sporządzanie raportów kasowych

·   tworzenie indywidualnych planów kont

 

 

KADRY I PŁACE

 

·   prowadzenie pełnej dokumentacji kadrowej

·   prowadzenie akt osobowych

·   sporządzanie list płac

·   rozliczenia PIT, ZUS, PFRON

·   rozliczanie urlopów, delegacji, zwolnień

·   wystawianie świadectw pracy

·   doradztwo w sprawach pracowniczych

·   zatrudnianie , zwalnianie pracowników

·   zwolnienia grupowe

·   negocjacje ze związkami zawodowymi

·   rozliczanie umów cywilnoprawnych

·   wydawanie zaświadczeń pracowniczych